Vốn chủ sở hữu là gì và ý nghĩa của vốn chủ sở hữu

0
631

Mọi doanh nghiệp đều phải có nguồn vốn nhất định để mua sắm tài sản và vận hành DN. Nguồn vốn này có thể là từ vay mà có hoặc vốn chủ sở hữu. Vậy vốn chủ sở hữu là gì? Nó cho biết điều gì?

Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu (Equity) là số tiền mà các cổ đông sẽ được công ty trả lại khi các tài sản đã được thanh lý và mọi khoản nợ cũng đã trả hết.

Vốn chủ sở hữu được thể hiện trong bảng cân đối kế toán. Nó là một chỉ số tài chính quan trọng để đánh giá tình hình “sức khỏe” tài chính DN.

y-nghia-cua-von-chu-so-huu-1

Vốn chủ sở hữu gồm những gì?

  • Đó là vốn đóng góp của các nhà đầu tư để thành lập/ mở rộng DN.
  • Các khoản thặng dư vốn cổ phần.
  • Các khoản nhận, tặng, tài trợ,…vào vốn chủ sở hữu.
  • Vốn được bổ sung từ kết quả sản xuất, hoạt động kinh doanh theo quy định.
  • Các khoản chênh lệch từ việc đánh giá lại tài sản, tý giá hối đoái phát sinh trong quá trình đầu tư, quỹ hình thành từ lợi nhuận sau thuế,….
  • Giá trị cổ phiếu quỹ làm giảm nguồn vốn chủ sở hữu.

y-nghia-cua-von-chu-so-huu-2

Công thức tính vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu được tính bằng: Tài sản – Nợ phải trả

Trong đó:

Tài sản: là tổng tài sản của công ty trên bản cân đối kế toán.

Nợ phải trả: Tổng nợ công ty phải trả.

Vốn chủ sở hữu cho biết điều gì (Ý nghĩa)

Vốn chủ sở hữu đại diện cho giá trị cổ phần của nhà đầu tư khi đầu tư vào một công ty. Việc sở hữu cổ phiếu trong một công ty theo thời gian có thể mang lại lợi nhuận vốn, tăng giá cổ phiếu, cổ tức cho cổ đông.

Việc sở hữu vốn cổ phần còn mang đến quyền bỏ phiếu cho các cổ đông trong bất kỳ cuộc bầu cử nào trong HĐQT.

Vốn cổ đông có thể âm hoặc dương.

Nếu dương: công ty có đủ tài sản để trả hết các khoản nợ.

Nếu âm: nợ của công ty vượt quá tài sản của nó.

y-nghia-cua-von-chu-so-huu-3

Phân biệt vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ

Vốn điều lệ là: số vốn mà thành viên/ cổ đông cam kết góp vào trong một khoảng thời gian nhất định. Vốn đó có thể là: tiền mặt, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất,…Việc đóng góp được ghi rõ trong điều lệ của công ty.

Vốn chủ sở hữu khác với vốn điều lệ. Điểm khác biệt cơ bản giữa chúng là: Vốn điều lệ chỉ ghi con số có tính chất đăng ký. Nếu cổ đông chưa góp đủ số vốn đã cam kết nhưng buộc phải giải thế thì các cổ đông phải tự chịu trách nghiệm trong phạm vi vốn góp đã đăng ký.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here