Vai trò của Giám đốc chiến lược trong việc phát triển doanh nghiệp

0
169

Giám đốc chiến lược tên tiếng anh là Chief strategy officer (viết tắt CSO) là người vận dụng kiến thức chuyên môn, khả năng quản lý chiến lược, kiến thức để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển cho hệ thống.

Giám đốc chiến lược - CSO
                                             Giám đốc chiến lược – CSO

Một CSO doanh nghiệp phải thực hiện 3 nhiệm vụ chính bao gồm: Hỗ trợ mọi người hiểu rõ kế hoạch chiến lược;  xây dựng dự án và kế hoạch phát triển chiến lược kinh doanh; kiểm soát việc thực hiện các dự án, chiến lược đó và tính toán các rủi ro có thể xảy ra.

Giám đốc chiến lược phải có sự hiểu biết các văn bản quy phạm pháp lý, kiến thức quản trị, marketing, hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, tài chính,… Ngoài ra còn cần biết cách tổ chức quan hệ giữa các bộ phận khác trong doanh nghiệp để thực thi các dự án một cách hiệu quả, chất lượng.

Một doanh nghiệp chỉ tập trung vào sản xuất đại trà, không có được kế hoạch, chiến lược cụ thể, kĩ càng sẽ không thể phát triển bền vững và lâu dài. Vậy vai trò của giám đốc chiến lược sẽ được thể hiện qua 3 mục sau đây.

3 vai trò quan trọng của CSO
                                      3 vai trò quan trọng của CSO

Vai trò đưa ra các chiến lược kinh doanh

Doanh nghiệp muốn phát triển mạnh mẽ phải đưa ra các chiến lược kinh doanh đúng đắn, nắm bắt các cơ hội, tránh rủi ro có thể xảy ra. Giám đốc chiến lược sẽ là người đưa ra hướng đi của doanh nghiệp trong tương lai. Nếu không có chiến lược hoặc chiến lược thiết lập không rõ ràng, hiệu quả sẽ khiến hoạt động của doanh nghiệp mất phương hướng, nảy sinh nhiều vấn đề, không thấy được tương lai dài hạn.

CSO cần biết khi nào để nắm bắt được cơ hội kinh doanh, từ đó xây dựng được chiến lược kinh doanh tốt, đồng thời có phương pháp chủ động đối phó, xử lý các nguy cơ rủi ro, mối đe dọa từ đối thủ, thị trường kinh doanh,…

Xây dựng các dự án và các kế hoạch phát triển chiến lược kinh doanh

Khi đã thiết lập được chiến lược thì căn cứ vào đó, doanh nghiệp sẽ có căn cứ để đưa ra quyết định phù hợp với sự biến động của thị trường. Đây cũng là cơ sở để triển khai các dự án hoạt động nghiên cứu, đầu tư phát triển, mở rộng thị trường.

Xây dựng các dự án và các kế hoạch phát triển chiến lược kinh doanh
               Xây dựng các dự án và các kế hoạch phát triển chiến lược kinh doanh

Giám đốc chiến lược giúp tháo gỡ khó khăn trong việc định hướng sản xuất, phát triển của doanh nghiệp. Một chiến lược tối ưu sẽ đem lại thành công cho doanh nghiệp, nếu có những sai lầm thì sẽ gây ra tổn thất, thiệt hại khôn lường. Do đó, tầm ảnh hưởng, sự lựa chọn của nhà chiến lược là rất quan trọng đối với khách hàng, nhân viên, thị trường và sự thành bại của công ty.

Kiểm soát việc thực hiện chúng và tính toán các rủi ro

Cái giá phải trả cho chiến lược sai là rất lớn, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến sự phá. Ngược lại, nếu có tầm nhìn và quyết định đúng đắn thì sẽ giúp doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, hạn chế được các rủi ro có thể xảy ra. Bởi vậy nên giám đốc chiến lược còn có nhiệm vụ kiểm soát chúng, tính toán trước các nguy cơ tiềm ẩn.

Với những vai trò trên sẽ cho thấy được tầm quan trọng của giám đốc chiến lược đối với sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here