Thứ Ba, Tháng Chín 22, 2020
Trang chủ Tin tức Kiến Thức Quản Trị

Kiến Thức Quản Trị

Chuyên mục với các bài viết cung cấp các kiến thức quản trị cần thiết trong lĩnh vực quản trị kinh doanh dành cho những nhà quản trị trong hiện tại và tương lai.

quản trị dự án

Quản trị dự án là gì? Nội dung quản trị dự án gồm những...

Quản trị dự án có tác dụng liên kết các hoạt động trong dự án, gắn bó giữa nhóm quản lý dự án, khách...

Phân biệt kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ đều là những nghiệp vụ nhằm mục đích nâng cao hiểu quả kinh doanh từ...
Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

Mục tiêu – Ý nghĩa của việc kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ là một công việc thường xuyên của các doanh nghiệp, tổ chức và trên cơ sở xác định rủi ro...
quản trị chất lượng dự án

Quy trình quản trị chất lượng dự án bao gồm những gì?

Quản trị chất lượng dự án là một khâu quan trọng trong công tác quản trị dự án. Quản trị chất lượng dự án...
kiem soat noi bo la gi

Kiểm soát nội bộ là gì? Kỹ năng kiểm soát nội bộ có cần...

Kiểm soát nội bộ là việc xây dựng một hệ thống có quy chế, thủ tục, quy trình với mục đích mang lại hiểu...
Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là gì? Ý nghĩa của nó đối với doanh...

Là một bảng báo cáo có mặt trong hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp, vậy nê bảng cân đối kế toán cũng...
Nhà quản trị là người ra quyết định cuối cùng

Chiến lược kinh doanh có vai trò là gì? Tầm quan trọng của việc...

Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn để nắm bắt cơ hội, tránh được những rủi ro. Vậy...
hệ thống kiểm soát nội bộ

Tại sao phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ?

Trong thị trường kinh doanh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp cần chú trọng nhiều hơn vào hệ thống kiểm soát nội bộ...
Chiến lược đầu tư rất quan trọng trong sự tồn tại của doanh nghiệp

Chiến lược đầu tư là gì? 3 lưu ý để có chiến lược đầu...

Chiến lược đầu tư trong kinh doanh được xem là cách thức chủ yếu dùng để cạnh tranh với các doanh nghiệp trên thị...
Một Giám đốc Tài chính (CFO)

7 kỹ năng của một giám đốc tài chính không thế thiếu

Một Giám đốc Tài chính (CFO) sở hữu kiến thức căn bản về Tài chính, đó là các kỹ năng về đọc hiểu và phân tích...

0918.924.388

ĐĂNG KÝTỉnh thành phố