Tìm hiểu môn Phân tích định lượng trong kinh doanh cùng lớp MBA

0
612

Trong 2 ngày 14-15/9, học viên lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh – MBA trường Đại học Lương Thế Vinh được tìm hiểu học phần Phân tích định lượng trong kinh doanh cùng TS. Đình Kiệm. Buổi học diễn ra như thế nào? Học viên sẽ được tìm hiểu những gì? Mời bạn đọc theo dõi ngay sau đây.

Tìm hiểu môn Phân tích định lượng trong kinh doanh
                       Tìm hiểu môn Phân tích định lượng trong kinh doanh

Mục đích của học phần

Phân tích định lượng trong kinh doanh là môn học nghiên cứu các phương phán khoa học, chủ yếu là toán học ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị. Học phần giúp học viên:

 • Hiểu được phân tích định lượng và hướng ứng dụng của nó trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị
 • Làm nền tảng để tiếp thu các mô hình định lượng trong các môn học chuyên ngành
 • Hiểu và sử dụng được một số mô hình phân tích định lượng cơ bản
 • Biết ứng dụng một số phần mềm để giải các bái toán phân tích định lượng
Mục tiêu học phần trọng tâm
                                        Mục tiêu học phần trọng tâm

Nội dung học phần

Trong 2 ngày, học viên lớp MBA trường Lương Thế Vinh đã tìm hiểu hết 2 nội dung dưới sự giảng dạy của TS. Đình Kiệm là:

Nội dung 1: Chương 1: Kinh tế lượng và các ứng dụng trong quản lý kinh tế

 • Kinh tế lượng là gì?
 • Phương pháp luận của kinh tế lượng
 • Phân loại mô hình kinh tế lượng

Nội dung 2: Giới thiệu về phần mềm ứng dụng eviews

 • Giới thiệu phần mềm eviews 5.0
 • Giới thiệu phần mềm eviews 6.0
 • Giới thiệu phần mềm eviews 7.0
Học viên lớp MBA và TS. Đình Kiệm
                                    Học viên lớp MBA và TS. Đình Kiệm

Một số kiến thức trong học phần

Kinh tế lượng là sự kết hợp các lý thuyết kinh tế học, toán học và thống kế toán nhằm mục đích lượng hóa, kiểm định và dự báo các quan hệ kinh tế.

Phân tích định lượng trong kinh doanh trang bị kiến thức quan trọng cho nhà quản trị
 Phân tích định lượng trong kinh doanh trang bị kiến thức quan trọng cho nhà quản trị

Mô hình kinh tế lượng được phân loại như sau:

 • Mô hình theo tháng, quý, năm: dựa vào yếu tố thời gian mà các số liệu của mẫu quan sát được thu nhập như số liệu theo tháng, theo quý, theo năm.
 • Mô hình theo tính chất kinh tế: mô hình vi mô, trung mô, vĩ mô.
 • Mô hình theo quy mô kích thước: nhỏ, trung bình, lớn.

Vai trò của kinh tế lượng trong nghiên cứu phân tích: Sự đòi hỏi phân tích định lượng các hiện tượng kinh tế, kiểm định sự phù hợp và độ tin cậy của các giả thiết trong quá trình hoạch định chính sách vĩ mô cũng như ra quyết định tác nghiệp, việc dự báo và dự đoán có độ tin cậy cao…, tất cả các vấn đề đó đã làm cho kinh tế lượng có một vai trò ngày càng quan trọng và bản thân nó cũng không ngừng được phát triển và hòan thiện. Sự phát triển của máy tính đã làm gia tăng sức mạnh của kinh tế lượng. Điều này,  giúp các nhà kinh tế kiểm chứng được các lý thuyết kinh tế có thích hợp hay không dẫn tới những quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh tác nghiệp và hoạch định các chính sách và chiến lược kinh tế xã hội.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here