Thông tin tổng quan về quản trị doanh nghiệp

0
931

Quản trị doanh nghiệp là một vấn đề quan trọng, giúp doanh nghiệp có định hướng, phát triển lâu dài, ổn định.

quan tri doanh nghiep
Quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp là những cơ chế, quy định thông qua đó công ty được điều hành và kiểm soát. Cơ cấu quản trị doanh nghiệp xác định quyền hạn và trách nhiệm giữa những thành viên khác nhau trong công ty, bao gồm các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan khác của công ty.

Đồng thời quản trị doanh nghiệp cũng đưa ra những nguyên tắc, quy trình cụ thể khi đưa ra quy định của công ty. Qua đó ngăn chặn hành động lạm dụng quyền lực thu lợi cá nhân và giảm thiểu những rủi ro không đáng có cho công ty.

Đó là những rủi ro trong quá trình giao dịch với các bên liên quan hay phát sinh từ những xung đột lợi ích do không có quy chuẩn rõ ràng hoặc không tuân thủ theo quy định công bố thông tin quản lý của doanh nghiệp.

Nội dung chủ yếu trong quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp có nhiều khái niệm do xuất phát từ các cách tiếp cận cũng như do nó bao hàm nhiều hoạt hoạt động kinh doanh khác nhau. Nhưng tóm gọn lại ngành quản trị doanh nghiệp bao gồm những nội dung sau đây:

Thứ nhất, sử dụng các thành viên của Hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên của công ty với tư cách là các cá nhân độc lập để giám sát, kiềm chế, kiểm soát quyền lực của giám đốc. Đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho các cổ đông.

quyen luc cua co dong
Sử dụng tối đa quyền lực của cổ đông

Thứ hai, sử dụng và tín nhiệm kế toán viên, các công ty kiểm toán để báo cáo tài chính mang tính xác thực lên quản lý cấp cao để thu hút đầu tư từ các cổ đông.

Thứ ba, tìm kiếm và sử dụng các nhà phân tích tài chính danh tiếng để xem xét, phân tích triển vọng tài chính của công ty. Đồng thời giúp doanh nghiệp vạch ra định hướng chiến lược lâu dài. Đưa chứng khoán của công ty tiếp cận rộng rãi với thị trường cùng với khả năng tài chính đầy triển vọng nhằm kích thích đầu tư.

Chức năng quản trị doanh nghiệp

Chức năng hoạch định và dự báo

Hoạch định là chức năng đầu tiên của ngành quản trị doanh nghiệp. Đó là xây dựng định hướng chiến lược chung (ở phạm vi toàn doanh nghiệp) và lập kế hoạch hoạt động cho doanh nghiệp, các bộ phận trong doanh nghiệp.

Chức này bao gồm dự báo tình hình và môi trường (cả trong và ngoài doanh nghiệp) xây dựng các mục tiêu cần đạt được, xác định nguồn lực cần có, trách nhiệm liên quan, và các công việc hoạt động cụ thể cần thiết được tiến hành trong khuôn khổ của nguồn lực cụ thể.

Chức năng tổ chức

Chức này bao gồm nhiều mặt khác nhau từ toàn bộ quy trình thiết lập một cơ cấu tổ chức cho tới hình thành nhân sự, phân công công tác, giao nhiệm vụ thực hiện và phân bố nguồn lực cần thiết cho từng người hay từng nhóm người. Cấu trúc này được thể hiện rõ qua sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Chức năng phối hợp

Phối hợp là chức năng làm cho mọi hoạt động của doanh nghiệp được diễn ra đồng điệu và hợp nhất. Tất cả các bộ phận doanh nghiệp hướng về một mục tiêu nhất định từ đó tạo nên hiệu quả công việc cao.

Chức năng lãnh đạo

Lãnh đạo ở đây là lãnh đạo quá trình thực hiện. Đòi hỏi nhà quản trị phải vận dụng hết khả năng, tâm huyết sao cho toàn bộ bộ máy sử dụng tối đa khả năng của mình để mang lại hiệu suất công việc nhất.

nghe luat lanh dao
Nghệ thuật lãnh đạo

Chức năng kiểm soát

Là việc giám sát quá trình thực hiện và thu thập thông tin phản hồi để đưa ra biện pháp giải quyết tốt nhất. Để làm được điều này, đầu tiên nhà quản trị doanh nghiệp phải thiết lập được tiêu chuẩn kiểm soát, sau đó đo lường mức độ hoàn thành thực tế và so sánh với mục tiêu ban đầu. Cuối cùng thực hiện các hoạt động sửa chữa, điều chỉnh mục tiêu hay cách thức hành động kịp thời.

kiem soat doanh nghiep
Kiểm soát tài chính doanh nghiệp

Các chức năng cơ bản trên có mối liên quan, liên hệ ảnh hưởng lẫn nhau trong một hệ thống quản trị thống nhất. Điều này có nghĩa là trong quá trình quản trị doanh nghiệp các chức năng này phải được thực hiện một cách đồng bộ và phù hợp. Thực hiện chức năng hoạch định thì phải tính tới các yếu tố nguồn lực và khả năng kiểm soát thực hiện.

Tổ chức triển khai thực hiện phải trên cơ sở kế hoạch đã được xây dựng, phải theo dõi, đánh giá liên tục và khi cần thiết phải có những điều chỉnh kịp thời. Có vậy mới tạo được sự cộng hưởng đạt được hiệu quả cao trong công tác quản trị cũng như hiệu quả cao hơn trong kinh doanh.

Trả lời cho câu hỏi quản trị doanh nghiệp là gì ? mang lại cho bạn cái nhìn cơ bản nhất về ngành quản trị kinh doanh. Chúng tôi mong rằng đây sẽ là một gợi ý hữu ích cho công việc của bạn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here