Sự quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp

0
181

Tài chính là nguồn sống của doanh nghiệp vì thế nó cần nhận được sự quan tâm đúng mực. Quản trị tài chính là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của chủ doanh nghiệp và nhà quản lý. Chúng ta không thể phủ định tầm quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Sự quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp
                      Sự quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp
  1. Quản trị tài chính trong các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

Đa số các doanh nghiệp đều trải qua thua lỗ và tình trạng dòng tiền âm trong những ngày đầu khởi sự. Quản trị tài chính vô cùng quan trọng trong giai đoạn này. Nhà quản lý phải đảm bảo rằng họ có đủ tiền mặt sẵn có để trả lương cho nhân viên và thanh toán cho các nhà cung cấp kể cả khi họ đang đối mặt với thua lỗ.

Lập kế hoạch và dự thảo ngân sách cho các nhu cầu tài chính này là rất quan trọng
     Lập kế hoạch và dự thảo ngân sách cho các nhu cầu tài chính này là rất quan trọng

Trong giai đoạn phát triển và trưởng thành, doanh nghiệp sẽ cần nhiều tiền hơn để tài trợ cho sự tăng trưởng của nó. Các nhà quản lý tài chính sẽ phải quyết định xem nên huy động tài trợ từ nguồn lực nội bộ hay vay vốn từ những người cho vay bên ngoài. Quản trị tài chính có nhiệm vụ tìm ra nguồn vốn thích hợp với chi phí thấp nhất, kiểm soát chi phí vốn của công ty và không để bảng cân đối kế toán tràn ngập với các khoản nợ và tác động bất lợi lên xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp.

  1. Quản trị tài chính trong vận hành doanh nghiệp

Trong hoạt động thường ngày, một doanh nghiệp thực hiện cung cấp các sản phẩm dịch vụ của mình, bán hàng cho khách hàng, nhận thanh toán và lặp lại quá trình trên. Quản trị tài chính giúp luân chuyển dòng tiền mặt trong chu kỳ này một cách hiệu quả.

Trong khi đó, doanh nghiệp cũng phải thanh toán hóa đơn, thanh toán cho các nhà cung cấp và trả lương cho nhân viên của mình. Tất cả điều này phải được thực hiện bằng tiền mặt, và cần có sự quản lý tài chính sắc sảo để đảm bảo rằng các khoản tiền này được chi tiêu hiệu quả.

Quản trị tài chính giúp doanh nghiệp phát hiện và phòng ngừa rủi ro
             Quản trị tài chính giúp doanh nghiệp phát hiện và phòng ngừa rủi ro
  1. Quản trị tài chính và báo cáo hoạt động doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các báo cáo về hoạt động của mình. Các cổ đông muốn cập nhật thông tin thường xuyên về lợi nhuận và bảo mật của các khoản đầu tư của họ. Chính quyền địa phương cũng cần báo cáo tài chính để tính toán thuế phải thu từ doanh nghiệp. Các nhà quản lý doanh nghiệp cần các loại báo cáo khác nhau để đo lường KPI, quản lý hoạt động của các bộ phận khác nhau, kiểm soát tình hình thực hiện các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp
                                    Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Đồng thời, một hệ thống quản lý tài chính toàn diện có thể tạo ra các loại báo cáo cần thiết cho tất cả các tổ chức khác nhau và phục vụ các mục đích khác nhau.

Ngoài các vai trò ở trên, quản trị tài chính cũng thể hiện tầm quan trọng trong các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp nói chung và nhà quản lý nói riêng, như: Lên kế hoạch tài chính, thu hút tài trợ, đầu tư, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đưa ra các quyết định về tài chính, cải thiện khả năng sinh lời, tăng giá trị doanh nghiệp…

>>> Xem thêm: Báo cáo tài chính là gì? Ý nghĩa của báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here