Những nguyên tắc cần biết trong quản trị kinh doanh.

0
1359

Quản trị kinh doanh là một ngành xu thế của xã hội trong thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  Nhưng để có thể trở thành một nhà quản trị kinh doanh thành công, trở thành một nhà quản trị của một doanh nghiệp duy trì sự phát triển của doanh nghiệp thì việc nắm vững những nguyên tắc trong quản trị kinh doanh vô cùng quan trọng. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản mà các doanh nghiệp cần phải biết.

Tuân thủ luật pháp và thông lệ kinh doanh

Pháp luật là những thứ ràng buộc giữa nhà nước và các cơ quan quản lý doanh nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp cần phải tuân thủ đúng pháp luật theo định hướng sự phát triển của xã hội, trên tinh thần với một môi trường cạnh tranh thị trường lành mạnh, công bằng. Các nhà quản trị cần phải có những hiểu biết nhất định về luật pháp, thông lệ kinh doanh, nếu không sẽ căn cứ vào pháp luật để xử lý những vi phạm trong quản trị kinh doanh. Luật kinh doanh sẽ được cập nhật và sửa đổi nên các doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo thông lệ kinh doanh được cập nhật mới nhất.

Quản trị kinh doanh
Tuân thủ luật pháp là quy định cuả các doanh nghiệp.

Chuyên môn hóa

Là nguyên tắc đòi hỏi các nhà quản lý hoặc nhân viên phải có kiến thức chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh. Khi nguồn nhân lực có đầy đủ chuyên môn, kiến thức giải quyết được những vấn đề trong kinh doanh, đây sẽ chính là cơ sở giúp nâng cao hiệu quả, năng suất kinh doanh của các doanh  nghiệp , tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội.

Kết hợp hài hòa các lợi ích.

Trong quản trị kinh doanh, để có thể đảm bảo được sự phát triển của doanh nghiệp, các nhà kinh doanh cần phải duy trì tốt mối quan hệ giữa doanh nghiệp- khách hàng-nhà nước. Để có thể duy trì tốt thì các tốt nhất cần phải biết cách hài hòa những lợi ích chung trên.

  1. Lợi ích của người lao động trong doanh nghiệp, phải bảo đảm đủ động lực cho họ sống và làm việc như chế độ tiền lương và thưởng của người lao động, nhờ đó gắn bó họ một cách văn minh và chặt chẽ trong doanh nghiệp.
  2. Lợi ích của khách hàng: Mong muốn được sử dụng những sản phẩm có chất lượng, dịch vụ chăm sóc và những ưu đãi từ phìa doanh nghiệp.
  3. Lợi ích của nhà nước và xã hội, đó là nghĩa vụ về thuế và các ràng buộc pháp luật khác mà doanh nghiệp phải thực hiện là các thông lệ xã hội (môi sinh, môi trường, nghĩa vụ cộng đồng v.v…) mà doanh nghiệp phải tuân thủ.
Quản trị kinh doanh
Kết hợp hài hòa các lợi ích

Biết vận dụng thời cơ và môi trường kinh doanh

Mọi doanh nghiệp đều có những tiềm năng cũng như hạn chế nhất định mặc dù quy mô có lớn đến đâu.  Do vậy, khi thời cơ kinh doanh đến, các nhà doanh nghiệp phải biết cách nắm bắt thời cơ kinh doanh như mở rộng thị trường,… giành lấy cơ hội quản trị kinh doanh tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp. Để có thể tận dụng được thời cơ kinh doanh thì doanh nghiệp đó cần phải biết khai thác thông tin có lợi từ mọi nguồn, như thông tin về công nghệ mới, doanh nghiệp đó cần phải cập nhật thường xuyên những chính sách quản lý của nhà nước.

Quản trị kinh doanh
Đại hoc công nghệ Đông Á tuyển sinh ngành quản trị kinh doanh.

Hiện nay, đại học công nghệ Đông Á tổ chức tuyển sinh ngành quản trị kinh doanh và thạc sĩ quản trị kinh doanh. Với phương pháp giảng dạy cùng với mô hình giảng dạy vượt trội, đặc biệt là mức chi phí vô cũng hợp lý. Đại học công nghệ Đông Á tự tin là  nơi truyền ngọn lửa đam mê kinh doanh cho sinh viên, giúp sinh viên phát triển những ý tưởng kinh doanh của mình. Hãy đến với trường đại học công nghệ Đông Á để cùng trải nghiệm. Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here