Nâng cao kiến thức quản trị dự án đầu tư cùng lớp MBA

0
451

Trong 2 ngày 7-8/09 vừa qua, học viên lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của trường Đại học Công nghệ Đông Á được nâng cao kiến thức quản trị là môn học Quản trị dự án đầu tư dưới sự giảng dạy của TS. Đặng Hương Giang.

Học viên lớp MBA
                                                   Học viên lớp MBA

Học viên được trang bị gì sau học phần?

Sau khi hoàn thành học phần, học viên sẽ nhận được nhận kiến thức là:

 • Trang bị những kiến thức cơ bản về dự án đầu tư và quản trị dự án đầu tư
 • Cung cấp các kiến thức về khung phân tích dự án đầu tư
 • Người học hiểu và biết cách xác định dòng tiền (ngân lưu) của dự án
 • Có khả năng phân tích hiệu quả tài chính trong việc xem xét đầu tư;
 • Nắm được phương pháp, kỹ năng chủ yếu và đánh giá lựa chọn dự án đầu tư trên góc độ tài chính.
Quản trị dự án đầu tư bổ sung kiến thức đầu tư cho nhà quản trị
                 Quản trị dự án đầu tư bổ sung kiến thức đầu tư cho nhà quản trị

Nội dung học phần

Là một chuyên gia, một giảng viên giàu kinh nghiệm TS. Hương Giang có thiết kế học phần với 4 chuyên đề:

Chuyên đề 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN

1.1 Dự án đầu tư

 • Khái niệm DAĐT
 • Đặc trưng của DAĐT
 • Phân loại DAĐT
 • Chu kỳ DAĐT

1.2 Quản trị dự án đầu tư

 • Khái niệm và sự cần thiết của quản trị dự án
 • Mục đích, vai trò và yêu cầu của quản trị dự án đầu tư
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị dự án đầu tư.
 • Nội dung của quản trị dự án đầu tư

Chuyên đề 2: HÌNH THÀNH DỰ ÁN VÀ KHUNG PHÂN TÍCH DỰ ÁN

2.1 Hình thành dự án đầu tư

2.2 Các giai đoạn phân tích dự án

2.3 Phân tích bối cảnh kinh tế – xã hội

2.4 Phân tích sản phẩm, thị trường

2.5 Phân tích yếu tố đầu vào (Phân tích kỹ thuật)

2.6 Phân tích quản lý và nhân lực

2.7 Phân tích tài chính

2.8 Phân tích rủi ro

Chuyên đề 3: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1. Lá chắn thuế

3.2 Các quan điểm trong xác định dòng tiền

3.3 Chi phí vốn

3.4 Phân tích dòng tiền dự án

Chuyên đề 4: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

4.1. Các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư;

 • NPV
 • IRR
 • PBP
 • PI

4.2. Một số trường hợp đặc biệt trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư.

Trang bị kỹ năng qua thực hành case study
                                  Trang bị kỹ năng qua thực hành case study

Bên cạnh học lý thuyết học viên sẽ được thực hành với các case study thực tế và bài tập để nâng cao kỹ năng bản thân trong công tác quản trị dự án đầu tư.

Nếu bạn quan tâm chương trình MBA vui lòng liên hệ đến:

Tư vấn miễn phí

Hotline: 0934.552.189

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here