Lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh tiếp nối chương trình MBA với học phần gì?

0
751
Đại học Lương Thế Vinh

Quảng đường 80km từ Hà Nội về Nam Định vẫn không cản được tinh thần học tập của nhiều học viên đang sinh sống và là việc tại thủ đô. Ngày 10.8 vừa qua, lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường đại học Lương Thế Vinh vẫn được diễn ra bình thường như bao nhiêu tuần trước.

Ngoài các học viên ở thủ đô xuống thì còn có sự siêu chăm chỉ của các người học ở tỉnh lân cận. Không phụ tinh thần ham học hỏi của học viên, PGS. TS Nguyễn Thừa Lộc đã mang đến bài giảng hấp dẫn, kiến thức bổ ích và thực tế qua học phần quản trị kinh doanh thương mại.

Nội dung học phần

Môn học quản trị kinh doanh thương mại có thiết kế 6 chuyên đề, chi tiết:

CHUYÊN ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ 2: THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

CHUYÊN ĐỀ 3: TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

CHUYÊN ĐỀ 4: DỰ TRỮ HH VÀ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO

CHUYÊN ĐỀ 5: BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

CHUYÊN ĐỀ 6: DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học Lương Thế Vinh
Lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học Lương Thế Vinh

Kinh doanh thương mại là đầu tư tiền của công sức vào việc mua bán hàng hóa và thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm thu lợi nhuận.

Quản trị kinh doanh thương mại là sự tác động có tổ chức, có định hướng của nhà quản trị lên đối tượng quản lý để phát huy ưu thế của hệ thống, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội trên thị trường nhằm đạt được lợi nhuận trong kinh doanh.

Lợi ích sau khi kết thúc môn học

Mang lại cho học viên kiến thức nâng cao
Mang lại cho học viên kiến thức nâng cao

Sau khi tiếp thu môn học, người học nắm được các vấn đề nâng cao về cơ sở lý luận và phương pháp luận về quản trị kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường: Bản chất, mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, các kỹ thuật giải quyết các vấn đề kinh doanh… Trên cơ sở đó vận dụng để xử lý và giải quyết tốt các vấn đề kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường, thúc đẩy kinh doanh theo đúng quy tắc thị trường.

Xem thêm: Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ĐH Lương Thế Vinh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here