Lớp MBA trường Đại học Lương Thế Vinh học gì tuần qua?

0
536

Ngày 25/8, lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – MBA của trường Đại học Lương Thế Vinh đã cùng nhau tìm hiểu môn Kế toán quản trị dưới sự hướng dẫn của giảng viên – TS. Huỳnh Xuân Hiệp.

Lớp MBA trường Đại học Lương Thế Vinh
                            Lớp MBA trường Đại học Lương Thế Vinh

Nội dung học phần Kế toán quản trị

TS. Huỳnh Xuân Hiệp đã thiết kế và chia học phần thành 4 chuyên đề:

Chuyên đề 1: TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 • Ghi chép kế toán
 • Chi phí và phân loại chi phí
 • Phân bổ chi phí

Chuyên đề 2: RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ KINH DOANH

 • Quyết định trong kinh doanh
 • Một số quyết định khác

Chuyên đề 3: KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM

 • Tổ chức kế toán trách nhiệm
 • Đánh giá trách nhiệm quản lý

Chuyên đề 4: LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

 • Dự toán sản xuất kinh doanh
 • Tổ chức thông tin trong lập dự toán sản xuất kinh doanh
Sự học tập chăm chỉ của các học viên lớp MBA
                           Sự học tập chăm chỉ của các học viên lớp MBA

Bên cạnh những lý thuyết, bằng nhiều năm kinh nghiệm đào tạo và thực tiễn tại doanh nghiệp, giảng viên Hiệp đã mang đến những tình huống, bài tập thực tế giúp học viên khắc sâu được những kiến thức đã học.

Tầm quan trọng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị là bộ phận trong hệ thống thông tin của một tổ chức. Các nhà quản lý dựa vào thông tin mà kế toán quản trị cung cấp để hoạch định và kiểm soát hoạt động của tổ chức mình.

Kiến thức của học phần kế toán quản trị rất quan trọng
                       Kiến thức của học phần kế toán quản trị rất quan trọng

Vai trò của kế toán quản trị được thể hiện cụ thể ở các giai đoạn:

 • Trong giai đoạn lập kế hoạch và dự toán
 • Trong giai đoạn tổ chức thực hiện
 • Trong giai đoạn kiểm tra và đánh giá
 • Trong khâu ra quyết định
 • Trong mối quan hệ chức năng nhà quản lý với quá trình kế toán quản trị

>>> Xem thêm: Lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh tiếp nối chương trình MBA với học phần gì?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here