Kỹ năng mà giám đốc tài chính nhất định phải có

0
449

Hiện nay, đa phần các giám đốc tài chính – CFO đều kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng. Tuy nhiên, đòi hỏi về kiến thức và kỹ năng của CFO lại có những khác biệt rất lớn. Chính điều này đã khiến cho các CFO ở các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ bị kiềm chân và thụ động trong việc quản trị tài chính.

Kiến thức chuyên sâu về kế toán – tài chính

Kiến thức chuyên sâu về kế toán – tài chính
                              Kiến thức chuyên sâu về kế toán – tài chính

Giám đốc tài chính không làm công tác ghi chép sổ sách, chứng từ thu chi, giao dịch… của doanh nghiệp nhưng phải hiểu rõ kế toán để có thể điều phối các dòng tiền và nghiệp vụ kinh doanh liên quan đúng pháp luật và hợp lý. Thành thục các kỹ năng tính toán, phân tích tài chính, sẽ giúp các CFO đánh giá định lượng nhanh và chính xác các thông số tài chính doanh nghiệp.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và công việc

Gần như hầu hết các công việc trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp đều liên quan đến giải quyết vấn đề, sử dụng mối liên hệ giữa lý tính, trực giác và khả năng phân tích.

Các giám đốc tài chính cần có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt thì mới đem lại kết quả tốt và đem lại lợi nhuận cao cho công ty. Để làm được điều đó, CFO phải vững vàng các kỹ năng tối cần thiết như đọc bảng tính, thuyết trình và thuyết phục.

Kỹ năng giải quyết vấn đề
                                        Kỹ năng giải quyết vấn đề

Việc quản lý tài chính các công ty giao cho CFO chủ yếu là chủ động hoạch định đầu tư, quản lý đầu tư, điều chỉnh dòng tiền. Các giám đốc tài chính phải tiến hành phân tích và đưa ra một cơ cấu nguồn vốn tối ưu trong từng thời kỳ, đồng thời thiết lập một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý đối với công ty, cổ đông, đảm bảo đựơc lợi ích hợp pháp cho nhân viên. Tư vấn đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh mới, sản phẩm mới, tạo điều kiện cho công ty có mức độ tăng trưởng cao và bền vững.

Kỹ năng xây dựng mục tiêu dài hạn và ứng biến trước hoàn cảnh biến đổi

Các giám đốc tài chính có phải có tầm nhìn dài hạn, dự đoán rủi ro, vận dụng tổng hợp các con số, cơ hội, thách thức. Họ sẽ không để những mục tiêu lâu dài bị chi phối bởi những lợi ích tài chính ngắn hạn trước mắt, không sợ hãi với những khó khăn tạm thời.

Mục tiêu dài hạn
                                                 Mục tiêu dài hạn

Song song với việc duy trì mục tiêu tài chính dài hạn cho doanh nghiệp, giám đốc tài chính còn phải nhạy bén ứng biến trước tình hình thị trường và những biến đổi. Kỹ năng này yêu cần họ phải biết điều gì là quan trọng, mục tiêu nào cần hướng tới và đạt được. Chính nó sẽ giúp các CFO bình tĩnh đối mặt với các tình huống chưa hề dự liệu hay chưa được nghĩ tới.

Giám đốc tài chính hiện nay đang làm việc trong một môi trường đầy biến động và cạnh tranh, đòi hỏi sự thay đổi hầu như hằng ngày để có thể dẫn dắt doanh nghiệp đi đúng hướng. Để không bị kiềm chân và thụ động, các CFO Việt Nam cần tự thân trau dồi các kỹ năng chuyên sâu và định hình đúng những trách nhiệm to lớn mà mình phải đảm nhận.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here