Khám phá giờ học của lớp MBA và giảng viên Đặng Thị Kim Thoa

0
447

Với sự dẫn dắt tâm huyết của TS. Đặng Thị Kim Thoa, học viên lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Đại học Công nghệ Đông Á đã có những giờ học sôi nổi. Khám giá giờ học của lớp MBA để hiểu hơn về chương trình đào tạo thạc sĩ HOT nhất hiện nay.

Khám phá giờ học của lớp MBA và giảng viên Đặng Thị Kim Thoa
                Khám phá giờ học của lớp MBA và giảng viên Đặng Thị Kim Thoa

Mục tiêu môn học

Kỹ năng hoạch định chiến lược là học phần nghiên cứu những vấn đề lý luận và phương pháp hoạch định chiến lược cho các doanh nghiệp và các tổ chức trong điều kiện kinh tế hiện nay. Học phần sẽ trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược để hoạch định chiến lược của doanh nghiệp. Những kiến thức này cũng có thể áp dụng cho các loại tổ chức khác trong xã hội. Sau khi học môn này, học viên sẽ:

– Hiểu rõ chiến lược và tầm quan trọng và quy trình của quản trị chiến lược trong doanh nghiệp;

– Biết vận dụng kỹ thuật phân tích PESTEL, năm áp lực cạnh tranh trong việc phân tích môi trường bên ngoài nhằm xác định các cơ hội, đe dọa đối với doanh nghiệp;

– Biết cách phân tích điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp theo nguồn lực, theo chức năng, theo lĩnh vực, theo chuỗi giá trị của doanh nghiệp;

– Hiểu rõ các loại chiến lược của doanh nghiệp;

– Nắm được phương pháp phân tích ma trận SWOT nhằm hình thành chiến lược cho doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo MBA luôn hướng tới kiến thức quan trọng nhất
              Chương trình đào tạo MBA luôn hướng tới kiến thức quan trọng nhất

Nội dung học phần

Giảng viên

CHƯƠNG 1: CÁC CÁCH TIẾP CẬN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC HIỆN ĐẠI

1.1. Chiến lược và vai trò của chiến lược trong doanh nghiệp

1.2. Bản chất của quản trị chiến lược và giá trị của nó

1.3. Nội dung ba giai đoạn của quản trị chiến lược

CHƯƠNG 2: TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CỦA DOANH NGHIỆP

2.1. Xác định tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp

2.2. Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

2.3. Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI VÀ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ

3.1. Phân tích môi trường vĩ mô

3.2. Phân tích môi trường ngành kinh doanh

3.3. Phân tích môi trường bên trong theo nguồn lực của doanh nghiệp

3.4. Phân tích môi trường bên trong theo các lĩnh vực quản trị

CHƯƠNG 4: CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP VÀ HÌNH THÀNH PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC

4.1. Các cách phân loại chiến lược

4.2. Các chiến cấp doanh nghiệp

4.3. Chiến lược SBU

4.3.1 Chiến lược dẫn đầu về chi phí

4.3.2 Chiến lược khác biệt hoá

4.3.3 Chiến lược trọng tâm hoá

4.4. Chiến lược cấp chức năng

4.5. Hình thành phương án chiến lược thông qua các ma trận

Buổi học vẫn có tiếng cười sôi nổi
                                     Buổi học vẫn có tiếng cười sôi nổi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here