Cùng PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc và lớp MBA tìm hiểu học phần văn hóa kinh doanh

0
461

Cuối tuần qua, học viên lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Đại học Lương Thế Vinh có những giờ tìm hiểu học phần văn hóa kinh doanh với sự dẫn dắt của PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc. Buổi học sẽ diễn ra như thế nào? Học viên lớp MBA sẽ tích lũy được kiến thức gì? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Lớp MBA tìm hiểu học phần văn hóa kinh doanh
                               Lớp MBA tìm hiểu học phần văn hóa kinh doanh

Mục tiêu học phần

Mục tiêu chung: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh, tổng quan về văn hóa kinh doanh Việt Nam và một số nước trên thế giới, những nội dung xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh.

Mục tiêu cụ thể: Cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng:

+ Về kiến thức: khái niệm văn hóa kinh doanh và các yếu tố cấu thành của văn hóa kinh doanh, xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh

+ Về kỹ năng: những kỹ năng cần thiết để xây dựng, ứng dụng và phát triển những giá trị văn hóa kết tinh vào hoạt động học tập và hoạt động kinh doanh.

Mục tiêu môn học rõ ràng
                                           Mục tiêu môn học rõ ràng

Nội dung học phần

Học phần văn hóa kinh doanh sẽ có 6 nội dung chính:

Chuyên đề 1. Tổng quan về văn hóa kinh doanh

Chuyên đề 2. Triết lý kinh doanh

Chuyên đề 3. Đạo đức kinh doanh

Chuyên đề 4. Văn hóa doanh nhân

Chuyên đề 5. Văn hóa doanh nghiệp

Chuyên đề 6. Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh.

Trong ngày đầu tiên học tập, học viên lớp MBA sẽ được giảng viên Nguyễn Thừa Lộc dẫn đắt tìm hiểu chuyên đề đầu tiên Tổng quan về văn hóa kinh doanh, cụ thể:

 1. Đối tượng, nhiệm vụ của môn học
 • Sự cần thiết nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu của môn học
 • Nhiệm vụ của môn học
 1. Khái quát chung về văn hóa
 • Khái niệm
 • Các yếu tố cấu thành
 • Đặc trưng
 • Chức năng
 • Vai trò
 1. Khái quát chung về văn hóa kinh doanh
 • Khái niệm & yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh
 • Đặc trưng của văn hóa kinh doanh
 • Vai trò của văn hóa kinh doanh
 • Nhân tố tác động đến văn hóa kinh doanh
Nội dung học chi tiết
                                                 Nội dung học chi tiết

Vai trò của văn hóa kinh doanh

Vai trò là phương thức phát triển SXKD bền vững

+ Kinh doanh có văn hóa là phương thức kinh doanh lâu dài bền vững bởi nó dựa trên nền tảng chữ tín.

+ Kinh doanh phi văn hóa có thể nhanh giàu hơn nhưng dễ bị khách hàng tẩy chay và pháp luật xử lý.

Vai trò là nguồn lực để phát triển kinh doanh

+ Có tri thức về kinh doanh, có văn hóa có thể tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu, có thể chọn phương thức kinh doanh hợp lý để phát triển.

+ Có văn hóa trong giao tiếp với khách hàng, ĐTCT, nhà cung ứng sẽ thu hút được khách hàng, lôi kéo khách hàng hiệu quả nhất;

+ Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lôi kéo sự ủng hộ của cơ quan hữu quan.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here