Cùng lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh học môn kế toán quản trị

0
407

Ngày 05/10, lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Đại học Công nghệ Đông Á đã tìm hiểu học phần Kế toán quản trị nâng cao cùng sự hướng dẫn của Tiến sĩ Hoàng Bích Ngọc.

Lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh học môn kế toán quản trị
                     Lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh học môn kế toán quản trị

Buổi học đã diễn ra rất thành công với tinh thần sôi nổi và nhiệt tình xây dựng bài học của các học viên. Tiến sĩ Hoàng Bích Ngọc đánh giá cao các ý kiến, chia sẻ của học viên về vấn đề liên quan đến lĩnh vực, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt trong quá trình giảng dạy đồng thời giúp học viên hiểu rõ bài học hơn.

Mục tiêu môn học

Kế toán quản trị là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị.

Vai trò trách nhiệm truyền thống của kế toán quản trị đang được mở rộng bao hàm cả các nhu cầu đối với quá trình ra quyết định chiến lược kinh doanh.

Kiến thức kế toán quản trị rất quan trọng với một nhà quản trị
                 Kiến thức kế toán quản trị rất quan trọng với một nhà quản trị

Hiểu được vai trò quan trọng của kiến thức kế toán quản trị mà chương trình MBA đã thiết kế học phần nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán quản trị làm cơ sở cho việc nghiên cứu, thực hành kế toán quản trị trong thực tiễn công tác kế toán tại các doanh nghiệp.

Học viên lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh sẽ được tìm hiểu những gì?

Chuyên đề 1: Tổng quan về kế toán quản trị

 Bản chất và đối tượng của kế toán quản trị

 Hệ thống kế toán quản trị trong doanh nghiệp

 Xu hướng phát triển của kế toán quản trị

Chuyên đề 2: Kế toán quản trị chi phí

 Các phương pháp kế toán quản trị chi phí truyền thống

+ Phương pháp kế toán quản trị chi phí theo đối tượng kế toán

+ Phương pháp kế toán quản trị chi phí theo phạm vi chi phí tính giá sản phẩm

 Các phương pháp kế toán quản trị chi phí hiện đại

+ Phương pháp kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động

+ Phương pháp kế toán quản trị chi phí hiện đại khác

Chuyên đề 3: Kế toán quản trị với việc đánh giá thành quả hoạt động

 Đánh giá thành quả hoạt động tại các trung tâm trách nhiệm

+ Trung tâm chi phí

+ Trung tâm doanh thu

+ Trung tâm lợi nhuận

+ Trung tâm đầu tư

 Đánh giá thành quả bằng thẻ điểm cân bằng

+ Các chỉ tiêu tài chính

+ Các chỉ tiêu phi tài chính

Chuyên đề 4: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định

 Kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn

 Kế toán quản trị cho việc ra quyết định giá bán

 Kế toán quản trị cho việc ra quyết định dài hạn

Hiểu được tầm quan trọng của kiến thức học viên lớp MBA rất chăm chú học tập
      Hiểu được tầm quan trọng của kiến thức học viên lớp MBA rất chăm chú học tập

Xem thêm: Lợi ích học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Công nghệ Đông Á

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here